Zajímavé odkazy

Vše o Evropské unii

Portál Euroskop je oficiálním zdrojem informací o Evropské unii a našem členství v ní, který spravuje odbor informování o evropských záležitostech - Úřad vlády ČR. Více na www.euroskop.cz.

Evropský sociální fond

Základní informace o Evropském sociálním fondu, jednom ze čtyř Strukturálních fondů Evropské unie, který se po vstupu ČR do EU stal hlavním zdrojem finanční pomoci mj. i v oblasti rozvoje celoživotního učení. Více na www.msmt.cz/eu/esf.