Afrika nepokojný kontinent

Za Afrikou na faru. Konflikty v Africe budou hlavním tématem přednášky Doc. Jana Klímy. Bývalý proděkan Filosofické fakulty Univerzity Hradec Králové bude na toto téma přednášet 23. 11. 2011 od 17:00 hodin ve farní budově husitské církve v Trutnově. Netradiční vzdělávací akci v prostorách Československé církve husitské

pořádají trutnovské neziskové organizace KPI o.p.s. ve spolupráci se SEVERem o.s.. Hlavním tématem budou zdroje konfliktu na africkém kontinentu a jejich pozadí. Jan Klíma má s konflikty na černém kontinentu i své vlastní zkušenosti. V roce 1992 totiž musel jako chargé d´affaires tehdejší České a Slovenské Federativní republiky evakuovat její ambasádu v angolské Luandě, která se ocitla uprostřed bojů znepřátelených stran. Jan Klíma je se vzdělávací akcí v Trutnově již po třetí. "Do Trutnova jezdím rád, jsou zde vnímaví posluchači." uvádí docent Klíma, který měl minulý rok v Trutnově přednášku v souvislosti s mezinárodním dnem Vlajky pro Tibet. "Jsem rád, že se nám opět podařilo na přednášku získat doc. Klímu" říká pořadatel akce Petr Sobotka. "Pan proděkan byl můj učitel na vysoké škole, kde měl vždy nejlepší přednášky". Vzdělávací akce je určena pro širokou veřejnost a její hlavní myšlenkou je ukázat, že mnoho konfliktů v Africe je způsobeno globální změnou životního prostředí.

Vstupné je dobrovolné a výtěžek bude věnován na pomoc obětem hladomoru v Somálsku. Vzdělávací akci podporuje Státní fond životního prostředí v rámci projektu Kapka 21.