Vlajka pro Tibet vlaje

V rámci celosvětové akce Vlajka pro Tibet bude probíhat ve dnech od 10. do 16. března řada doprovodných aktivit. Akci zahájí doc. Klíma přednáškou na téma Historie, spiritualita a současnost Tibetu. Následovat bude koncert na tibetské a křišťálové mísy, promítání filmu Poselství Tibeťanů a přednáška cestujícího učitele Karla Trachty

o buddhismu na Východě a Západě.

Vlajka pro Tibet vlaje nad Trutnovem

Úvodní akci celého seriálu aktivit, Komponovaný večer ve středu 10. 3., zahájí svou přednáškou od 17,00 do 19,30 hodin proděkan Filosofické fakulty Univerzity Hradec Králové doc. PhDr. Jan Klíma, který je dlouhodobým vysokoškolským pedagogem, autorem několika knih a bývalým diplomatem působícím v subsaharské Africe. Jeho přednáška nese téma Historie, spiritualita a současnost Tibetu, jeho stýkání a potýkání s Čínou. „Obsahově bude moje přednáška hlavně o historii, kultuře a spiritualitě Tibetu a zejména o stýkání a potýkání s Čínou," upřesňuje Klíma. Jeden z pořadatelů akcí Vlajky pro Tibet Petr Sobotka za občanské sdružení Zelený Trutnov k přednášce dodává: „Docent Klíma byl můj učitel na univerzitě a vždy měl nejživější a nejzajímavější přednášky. Proto jsem rád, že právě on bude jedním z prvních, kteří vystoupí na naší akci v Trutnově".

Život je vibrace a vibrace je život

Komponovaný večer ožije od 20,00 do 22,00 hodin hudbou tibetských a křišťálových mís. Cestu ke zdraví pomocí hudby představí Jan a Hana Marešovi na téma Život je vibrace a vibrace je život. „Zvuk ve formě životních vibrací se nás hluboce dotýká a proměňuje nás na emocionální a duchovní rovině.Naším záměrem je, získat rovnováhu a správně vyladit lidské tělo, které je jako hudební nástroj. Proto pořádáme relaxační koncerty a pracujeme se zvukem směrem k relaxaci, meditaci, harmonizaci, čištění i léčení," upřesňují Marešovi. Komponovaný večer proběhne v trutnovské Husitské faře, na rohu ulic Úpická a Koncertní. Vstupné je dobrovolné.

Poselství Tibeťanů

Promítání dokumentu Poselství Tibeťanů o tibetském buddhismu v době Čínské okupace proběhne ve čtvrtek 11. 3. od 20,00 hodin opět na Husitské faře. Vstupné činí 30 Kč. Film skvěle zachycuje buddhismus v době, kdy většina tibetských lamů a jejich žáků odešla do indického azylu, avšak ještě před vlnou popularizace buddhismu na Západě. Režisér Arnaud Desjardins byl jedním z prvních lidí ze Západu, kteří se začali v 60. letech zajímat o asijská náboženství a podnikli cestu do Asie. Desjardins diváka zasvěceně seznamuje s filozofií a praxí buddhismu. Na filmový pás zachytil mnoho legendárních lamů všech čtyř hlavních tibetských škol, například 14. Dalajlamu, 16. Karmapu a mnohé další.

Západní a východní buddhismus

V úterý 16. 3. od 20,00 hodin proběhne v rámci akce Vlajka pro Tibet také přednáška cestujícího učitele buddhismu Diamantové cesty Karla Trachty na téma Buddhismus na Východě a Západě. Karel Trachta je dlouholetým žákem západního cestujícího učitele lamy Oleho Nydahla, který je jeden z mála kvalifikovaných lamů a meditačních mistrů tibetského buddhismu Diamantové cesty na Západě. On a jeho žena Hannah se stali prvními západními žáky 16. Gjalwy Karmapy, hlavního představitele linie Karma Kagjü. Nyní lama Ole Nydahl neustále cestuje, předává učení a píše knihy. Doposud založil okolo 600 center buddhismu Diamantové cesty. Karel Trachta, který přijal buddhistické útočiště v roce 2002, o buddhismu říká: „Tibetský buddhismus používá metody, které jsme schopni praktikovat a díky kterým se nejdříve dozvíme, že existuje absolutní štěstí. Používáním těch metod se můžeme dostat na úroveň zkušenosti absolutního štěstí. To je jediný cíl v buddhismu – vyrábět šťastné lidi." Přednáška Karla Trachty proběhne ve vedlejší budově ZUŠ Trutnov – v Trdýlku divadlu, Školní ulice 151. Vstupné činí 50 Kč.

Akce Vlajka pro Tibet vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě jako připomínka násilného potlačení tibetského povstání ve Lhase roku 1959. V roce 1996 se k ní připojila první čtyři města v České republice, od té doby účast každým rokem stoupá. Doprovodné aktivity k Vlajce pro Tibet spolupořádá Československá církev Husitská, Občanské sdružení Zelený Trutnov a Centrum Buddhismu Diamantové cesty Trutnov.